Artikel over begrijpend lezen oefenen

Het vak begrijpend lezen is erg belangrijk op de basisschool en wordt door veel kinderen als moeilijk ervaren. Het is niet verwonderlijk dat veel ouders begrijpend lezen oefenen met hun kind om ervoor te zorgen dat het kind goed mee kan komen en achterstanden uit de weg worden gegaan. Begrijpend lezen is als vak zeer belangrijk, omdat ook veel andere vakken stoelen op de vaardigheden van begrijpend lezen. In dit artikel vertellen we je wat begrijpend lezen nu exact inhoudt en hoe je begrijpend lezen oefenen leuk kunt maken met je kind. Op die manier hopen we je handvatten te geven om het begrijpend lezen te verbeteren.

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen volgt direct op het technisch lezen. Sterker nog is het technisch lezen een harde voorwaarde om aan begrijpend lezen te beginnen. In groep 3 wordt begrijpend lezen vaak nog gekoppeld aan begrijpend luisteren, vanwege het feit dat kinderen van zes nog niet bij machte zijn zulke teksten zelf te lezen. Die worden voorgelezen. Vanaf groep 4 wordt begrijpend lezen als vak getoetst op de Cito-toets begrijpend lezen en tellen de scores mee bij de advisering. Het vak begrijpend lezen gaat over begrip van wat er in de tekst staat, wat ook wel tekstbegrip wordt genoemd. Daarbinnen worden een aantal vaardigheden gezien die kinderen beheersen moeten. Bij de volgende alinea bespreken we de belangrijkste vaardigheden.

Vaardigheden bij begrijpend lezen

Bij begrijpend lezen gaat het om het snappen wat er te lezen is in een tekst. Dat start met de inhoud van de tekst, dus antwoord kunnen geven op tekstgerichte vragen. Echter gaat het steeds verder dan vraag en antwoord. De leerlingen moeten op een gegeven moment ook de doelen van de auteur achterhalen en aangeven wat voor soort tekst het is. In de tekst kunnen ook nog eens meningen of feiten staan, welke de kinderen goed uit elkaar moeten kunnen halen en ook moeten ze argumenten vinden en onderbouwen. Tekstueel wordt er gevraagd naar verwijswoorden en signaalwoorden, maar wordt ook kritisch naar een tekst gekeken. Zo moeten kinderen verbeteringen kunnen opnoemen voor de tekst, onderdelen en stukken kunnen herschrijven en – ook heel belangrijk – zelf een samenvatting kunnen maken.

Begrijpend lezen oefenen

Begrijpend lezen is veel uitgebreider en belangrijker dan ouders beseffen. Vaak komen problemen met begrijpend lezen pas later aan bod. Kinderen lopen dan vast, maar het is soms moeilijk om precies te achterhalen waar dat in zit. Beter is het om achterstanden te voorkomen en tijdig te beginnen met begrijpend lezen oefenen. Hoe kun je nu het beste trainen voor begrijpend lezen? Daar zijn uiteenlopende middelen voor. Zo zijn er goede oefenboeken, voor zowel groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 als groep 8 om de belangrijkste vaardigheden thuis nog eens door te nemen. Deze oefenboeken sluiten overigens naadloos aan aan bij de lesstof van school. Wie dat liever niet doet kan natuurlijk ook een kind meer laten lezen, want dat is ook een goede manier om begrijpend lezen te oefenen.

Conclusie

Begrijpend lezen is verreweg een van de moeilijkste vakken die op de basisschool gegeven wordt en waar veel ouders en kinderen tegenaan lopen. De Cito-toets van begrijpend lezen toetst twee keer in een jaar de stand van kinderen op het gebied van tekstbegrip. De onderdelen bij begrijpend lezen zijn zeer breed. Van vragen over de tekst tot het trekken van conclusies. Van het aanwijzen van meningen en feiten tot het benoemen van verwijswoorden. Dit alles komt ruimschoots aan bod tijdens de lessen begrijpend lezen. Ouders die willen oefenen met hun kind schaffen het beste een goed oefenboek, waarmee ze de stof nog eens goed nalopen. De ouder die dat niet wil doen kan er ook op aansturen dat een kind meer teksten gaat lezen, want begrijpend lezen verbeteren is vooral een kwestie van veel met lezen bezig zijn.